Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Обучения
Отворени обученияВътрешнофирмени обученияУникални хора, уникални решения
Начало: 30.11.2017
Визия: Тренингът представя теоретични принципи и добри практики за ефективно водене на преговори и дава възможност на участниците да разработят собствена концепция за успешно преговаряне.
Начало: 05.12.2017
Тренинг: Вземане на решения и разрешаване на проблемиОсновните компетентности, които се развиват от програмата са: Инициативност/Креативност, Гъвкавост/Адаптивност, Аналитични умения/Вземане на решение.
Начало: 14.12.2017
Тренинг: "Вдъхновяващият лидер"Как от мениджър да се превърнем в лидер на своя екип.
Начало: 24.01.2018
Тренинг за убедителни презентатори Тренингът е двудневен и ще се проведе на 24 и 25 януари 2018 г.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.