Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Обучения
Отворени обученияВътрешнофирмени обученияУникални хора, уникални решения
Начало: 21.09.2017
Визия: Тренингът представя теоретични принципи и добри практики за ефективно водене на преговори и дава възможност на участниците да разработят собствена концепция за успешно преговаряне.
Начало: 13.10.2017
Участие в изложения/панаири – Практическо ръководствоТайните на доброто представяне при участие в изложения и панаири.
Начало: 11.11.2017
Тренинг: Вземане на решения и разрешаване на проблемиОсновните компетентности, които се развиват от програмата са: Инициативност/Креативност, Гъвкавост/Адаптивност, Аналитични умения/Вземане на решение.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.