Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Обучения
Отворени обученияВътрешнофирмени обученияУникални хора, уникални решения
Тренинг за убедителни презентатори
Тренингът е двудневен и ще се проведе на 24 и 25 януари 2018 г.

Целта на тренинга е обучаемите да презентират убедително и ефективно и да печелят клиенти, съюзници, съмишленици и подкрепа,  като използват ефективно различни техники на презентиране.

Визията на тренинга е да даде възможност на участниците в него да усвоят и приложат на практика различни: презентационни стратегии; риторични похвати; техники за привличане и задъжане на вниманието; използване на различни средства за визуално представяне и емоционално ангажиране.

Структура на тренинга: над 70% от времето тренинга е отделено за практическо прилагане на представените модели и техники. Обучаемите ще тренират своите презентационни умения и ще получават постоянна обратна връзка за представянето си и препоръки какво и как биха могли да подобрят в него.

Теми:

• Етапи при подготовката на презентация. Аудитория. Цели.
• Стратегия и структура на презентацията.
• Комуникация при презентиране. Вербална и невербална комуникация. Видове възприятия.
• Поведение при презентиране: лично представяне, изграждане на доверие, личен стил, ефекти.
• Интерактивност и визуализация.
• Обратната връзка - мост към постигане на резултатност.
• Справяне с трудни въпроси и неочаквани проблеми.
• Успешно завършване на презентацията

и... презентиране...презентиране...презентиране. Тренирайте и получавайте обратна връзка от нас, за да бъдете подготвени.

Тренерите са с над 10 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифицирани преподаватели на възрастни. Опит както в сферата на търговската презентация, така и в презентиране пред по-голяма публика на национални и международни конференции, включително и работа с медии и провеждане на прес-конференции.

Условия за участие
ТАКСА за участие: 360 лв. вкл. ДДС на човек /с включени учебни материали, кафе паузи и работни обяди/

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПроКредит Банк България
БИК: PRCBBGSF
Сметка: BG47PRCB92301019619510

Краен срок за заявяване на участие: 14 януари 2018 г.

 

Ако желаете да се запишете за този курс, моля попълнете формата:


* задължителни полета


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.