Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Обучения
Отворени обученияВътрешнофирмени обученияУникални хора, уникални решения
"Преговаряй успешно"
Как да печелим доверие и постигаме резултати - Модул 2 от курс "Тренинг за работещи момичета" (Можете да се запишете за един, два или и за трите модула по Ваш избор)

Визията на тренинга е да помогне за изграждането на правилен емоционален подход към преговорите, който защитава и дава самочувствие. В резултат участничките ще се научат да използват силните си страни, да познават и управляват слабостите си, като по този начин минимизират тяхното влияние. Ще разработят собствена концепция за успешно преговаряне, която ще тренират да прилагат.

"Преговорите са процес, чрез който хората се справят със своите различия. Без значение дали са свързани с покупката на автомобил, с трудов договор, с условия за продажба на компания или със сложен съюз, решенията се постигат най-често чрез преговори." Марджъри Аарън

Участничките ще се запознаят с Харвардската концепция за преговаряне и ще усвоят техники за преговаряне при преговори от типа печеля-печелиш. Но също така ще се научат да разпознават, кога трябва да сменят стратегията в посока печеля-губиш и твърдо да защитят позициите си.

Подход: Всеки има преживявания свързани с това, че някой му чете лекции; и всеки знае, че лекциите не са най-ефективният начин да развие своето мислене и умения. Работим по всяка тема като спазваме следния подход:

 • Задаваме въпроси, които са пряко и очевидно свързани с работата на участничките и започваме дискусия, за да навлезем в темата;
 • Представяме най-добрите съвременни практики, подкрепени с примери;
 • Участничките работят в екипи върху упражнения, които изискват от тях да съчетаят опита и знанията си с това, което са научили от нас;

Кратко съдържание:

 • Преговорите - какво представляват и какво не. Видове преговори. Етапи на преговорите.
 • Подготовка за провеждане на преговори. Стратегия на преговорите и гъвкавост при преговаряне.
 • Комуникативни особености в преговарянето. Вербална и невербална комуникация. Езикът на тялото като средство за комуникация.
 • Жените и преговорите.
 • Провеждане на преговорите: Тактики.
 • Принципи за убеждаване и влияние. Аргументация. Скритите преговори. Преодоляване на застой в преговорите. Поведенчески модели.
 • Грешки при преговаряне.

Модулът е част от курс "Тренинг за работещи момичета"

Тренингът е базиран на най-новите изследвания на невробиологията и психологията относно разликите между мъжете и жените, които влияят на тяхното поведение. Помага на жените да осъзнаят грешките, които допускат от гледна точка на бизнес свят, в който все още доминират мъжете и да ги избягват, както и да оползотворят своите предимства. Опитът на водещите на тренинга като жени със стереотипно мъжки професии също ще бъде с радост споделен. Не на последно място смятаме освен да сме полезни, също и да се забавляваме заедно и да обменим опит.

Тренери: Баласираният опит на преподавателите във воденето на преговори: с доставчици, с клиенти и с държавни институции дава възможност обучението да е изключително практически ориентирано, да се дават примери от практиката и дори да се работи на място върху казуси на обучаемите.

Валя Данкова: Обучител с 10 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация  с опит в: бизнес-към бизнес маркетиг и продажби, външна търговия, организиране на събития, управление на неправителствена организация и предприемачество.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат целите. Магистър по международни икономически отношения с опит в областта на телекомуникациите: мобилни, фиксирани и интернет услуги и ИТ решения за финансови и търговски институции. Ръководила проекти в областта на Маркетинга; Продажби и дистрибуция, Ценообразуване, Бизнес планиране и развитие.

Дата и място на провеждане:

Тренингът се провежда в три последователни дни, както следва:

2 и 3 ноември 2017 г. от 19.00 до 22.00 часа;
4 ноември от 10.00 до 18.00 часа

Адрес: гр. София 1000, ул. Княз Борис I № 47, ет.2, офис 4

ТАКСА за участие:

 • за един модул 280 лв. без ДДС на човек (336 лв. с ДДС)

Начин на плащане: по банков път

Краен срок за заявяване на участие: 23 октомври 2017

Обучението се провежда при група от минимум 6 и максимум 12 човека.

 

Ако желаете да се запишете за този курс, моля попълнете формата:


* задължителни полета


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.