Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Обучения
Отворени обученияВътрешнофирмени обученияУникални хора, уникални решения
Тренинг: Вземане на решения и разрешаване на проблеми
Основните компетентности, които се развиват от програмата са: Инициативност/Креативност, Гъвкавост/Адаптивност, Аналитични умения/Вземане на решение.

Целта на тренинга е да развие техники за креативно и ефективно решаване на проблеми и вземане на решения, които да бъдат прилагани от мениджърите на работното място.

В края на програмата, участниците ще могат да:

1. идентифицират проблеми и рискове, да анализират причините за тяхната поява и да изберат подходящата реакция;
2. намират и събират информацията, необходима за вземане на решенията;
3. използват аналитични подходи при вземане на решения;
4. прилагат техники за креативност и генериране на идеи.

Подход: Структурата на тренинга включва множество практически задачи и интерактивни занимания, които спомагат за стимулиране на личната ангажираност и незабавното прилагане на наученото.

Кратко съдържание:

 • Етапи в разрешаването на проблеми и вземането на решения
 • Определяне на проблема
 • Техники за диагностика на причините за проблемите. Анализиране на проблема и разработване на алтернативни решения. Инструменти и техники:
  • Анализ на първопричините (Root Causes Analysis). Прилагане на различни техники за анализ на първопричините.
  • CATWOE  - Установяване на елементите, които влияят върху проблема
  • Анализ на силите на въздействие (Force-field analysis).
  • Информираност – събиране на информация
 • Изобретателност и креативност при търсене на решение. Пречки пред креативността и справяне с тях. Техники за креативност.
 • Оценка на алтернативните решения. Аналитични техники
  • Диаграми причина-следствие
  • Анализ ползи-разходи
  • Остойностен анализ на факторите за вземане на решение

Начален час на обучението 9.00 часа
10.30 - 10.45 ч. Кафе пауза
12.15 - 13.00 ч. Обедна почивка
15.00 - 15.15 ч. Кафе пауза
Край на обучението 17.00 часа

Тренери: Информация за преподавателите можете да получите при запитване на електронна поща bimec@bimec-bg.eu или телефон 0885049557

У
словия за участие:

ТАКСА за участие:

 • 240 лв. с ДДС на човек /с включени учебни материали, кафе паузи и работен обяд/
 • Всеки трети участник от една организация плаща 1/2 от цената.

Начин на плащане: по банков път

Краен срок за заявяване на участие:

 • 24 ноември 2017 г.

Обучението се провежда при група от минимум 6 и максимум 12 човека.

 

Ако желаете да се запишете за този курс, моля попълнете формата:


* задължителни полета


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.