Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Консултиране

В областта на фирменото управление Бимек предлага консултантски услуги в няколко направления:

Човешки ресурси 

  • Разработване на системи за оценка на представянето и за мотивиране на служителите; 
  • Анализ и оценка на нуждите от обучения и изготвяне на фирмен план за обучение; 
  • Консултиране по отношение на управлението на човешките ресурси.

Развитие на бизнеса

Маркетинг и продажби

  • Разработване на маркетингова стратегия и или маркетинг план;
  • Разработване на експортна стратегия;

Организиране на събития

  • Организация на участие в международни изложения;
  • Организация на промоционални мероприятия

Нашите експерти и организатори, съдействат за перфектната организация на събития: конференции, корпоративни събития, участие в изложения. Услугата може да обхваща целия цикъл - от планиране, привличане на участници и посетители, организация и провеждане, проучване на удовлетвореността и резултатите и др.

Екипът ни има богат опит, в организирането, както на корпоративни събития, така и на международни конференции и изложения /BGate; Хемус и др./ Като опитни организатори на такива форуми можем изключетелно ефективно да управляваме Вашето фирмено участие в тях с цел максимизиране на ползите спрямо разходите.

Човешки ресурси

  • Развитие на управленски капацитет;
  • Създаване на система за управление и развитие на човешките ресурси;
  • Коучинг на мениджъри и търговци


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.