Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Контакт

 

Контакти и Данни на фирмата

 

Адрес за кореспонденция:

София 1000, България; ул. "Княз Борис I" №47, ет. 2, офис 4

Виж карта

 

Телефон: +359 885 827056; +359 885 049557

Електронна поща: bimec@bimec-bg.eu

Webpage: www.bimec-bg.eu©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.