Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
За нас
Добре дошли в интернет пространството на БИМЕК

 

Бимек: специализирани тренинги, обучения, семинари и работилници, адаптирани специално към нуждите на конкретната фирма и отворени обучения, насочени към малки фирми и индивидуални обучаеми.

Нашето мото: Правим това, което преподаваме и преподаваме, това което правим. Всички наши преподаватели са с конкретен практически опит по темата, по която преподават.

Нашите ценности: Ние вярваме, че развитието на  екипа е в основата на ефективността на организацията. Нашият подход е ориентиран към следните истини относно обученията и тренингите, апробирани в практиката:

 • Хората получават повече от собствените си преживявания отколкото от тези на преподавателя;
 • Хората научават повече, работейки в малки групи и обсъждайки реални проблеми, отколкото, слушайки „експерти”;
 • Хората научават повече, ако знаят, че могат да използват това, което са научили, в ежедневната си работа;
 • Хората получават повече ако им бъде позволено и им бъде дадено време да кажат нещата, които „не се казват” и да мислят нещата, „които са немислими” в среда, в която няма риск;
 • Хората се развиват най-добре, когато получават обективна обратна връзка;
 • Самооценката е първата стъпка към ефективното личностно развитие.

Нашите партньори за нас:

"Подходът на Бимек ни дава много повече стойност, отколкото можем да получим от традиционните организатори на обучения и събития. Фасилитаторите на Бимек са фокусирани върху практическите аспекти на подобряване работата на екипа..." Изасерт България - Прочети повече


"Бимек проведоха за нас серия от обучения, базирани на дълбокото разбиране на целите на компанията. Подходът на Бимек е ключът кам качестото на услугата, която предлагат. Те се стараят да разберат в цялост дейността на компанията, за да структурират и къстомизират обученията, така че да отговарят най-добре на нуждите и да надхвърлят очакванията...." Софтуер груп България - Прочети повече


"Благодарение на обучението успяхме да стабилизираме и реорганизираме фирмата по начин, подходящ за размерите й. Въпреки, че договорните ни отношения бяха приключили, фирма Бимек ЕООД продължи да ни изпраща полезни материали, свързани с тематиката, която беше дискутирана по време на обучението..." 411 Маркетинг - Прочети повече

Области на обучение:

 • Мениджмънт: Стратегическо управление и планиране; Управленско развитие на среден ръководен персонал. Решаване на проблеми и вземане на решения; Лидерство; Управление на промяната; Управление на проекти; Финанси за нефинансисти; Мотивация; Екип и екипна съвместимост;
 • Продажби: Управление на продажбите и развитие на бизнеса; Умения за бизнес-към-бизнес продажби; Умения за продажби и работа с крайни клиенти; Умения за комуникация с клиенти/контрагенти; Търговска математика; Умения за водене на преговори;
 • Личностни умения: комуникационни, презентационни, управление на времето, справяне с конфликти;
 • Маркетинг: Маркетинг към краен клиент; Експортен маркетинг; Бизнес-към-бизнес маркетинг, Ефективно участие на изложения;
 • Работилница (уъркшоп) Креативно създаване и развитие на пазарното предложение на фирмата; "Сбъдване на бъдещето" и др.
 • Team-building

Повече информация можете да намерите на страницата: Обучения

Други услуги:

 • Организиране на събития

Обадете ни се на телефон: 0885 827056 или 0885 049557

.. или ни пишете на мейл bimec@bimec-bg.eu

Очакваме Ви©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.