Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Екип

Нашите консултанти и преподаватели са хора с конкретен бизнес-опит в сферата, в която преподават и консултират. В допълнение към това са обучени „преподаватели на възрастни", умело изпалзващи най-новите тренинг методи и част от тях са сертифицирани „Преподаватели на възрастни”.

Ето някои от тях:

Валя Данкова: Магистър по бизнес администрация, City University, Seattle; Магистър по икономика, УНСС София; Сертифициран преподавател на възрастни от SystemCert Австрия. Обучител с опит в провеждането на интерактивни обучения по Умения за работа с клиенти, Управление на продажбите, Презентационни и комуникационни умения, Водене на преговори и др. 20 години опит в бизнес-към-бизнес продажби, над 10 от които на ръководни позиции.

Атанас Сарандев: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат целите. Гост-лектор по „Бизнес комуникация” в МУ – София, Факултет за обществено здраве. Обучител с опит във вътрешнофирмени тренинги по Управленски умения, Лидерство, Управление на времето, Комуникационни и презентационни умения, Разрешаване на проблеми и конфликти. Магистър и доктор по медицина, магистър по здравен мениджмънт.

Ирина Борикова: Психолог, психодрама асистент и магистър по психология на управлението. Обучител с опит в бизнес комуникацията, работата с екипи и тренинги в групи.

Цвета Горанова: Магистър по икономика с опит в: бизнес-към бизнес продажби, разработване на нови пазари, продуктов мениджмънт и маркетинг, външна търговия, както и опит в сферата на корпоративното банкиране.

Любов Кирилова - Топ професионалист с опит и доказани високи резултати в: Маркетинг, Продажби и Дистрибуция, Ценообразуване, Продуктов мениджмънт, Комуникации, Работа с регулаторни органи. 11 години мениджърски опит, включително управление на 750 човека персонал. Преподавател в сферата на Лидерство, Управление, Маркетинг.

Мирослава Даковска: консултант с опит в подготовката и управлението на проекти по предприсъединителните програми и структурните фондове на ЕС в частта - Развитие на човешките ресурси. Опит в провеждането на интерактивни обучения за служители на фирми и неправителствени организации.

Ваня Димитрова: Квалификация: Магистър по психология на управлението с опит в: развитие и управление на човешките ресурси, изграждане на екип, мотивиране, стратегическо планиране, атестации, тийм билдинги.

Людмила Бързанова: Магистър педагог с дългогодишен опит в управление на хотели, туристически и неправителствени организации, както и в провеждане на професионално обучение в сферата на туризма. Опитент консултант и мениджър проекти с европейско финансиране. Тренер в сферата на управлението, работата с клиенти, туризма и неправителствените организации.

Лилия Братоева: Обучител, сертифициран коуч по предприемачество и управление на проекти; консултант и обучаващ в по теми за институционално укрепване, умениея за продажби и водене на преговори, управление на времето, разработване и управление на проекти. През 2007г. е сертифицирана от Британската търговско-промишлена палата и Университът на Норич за e-coach в областта на фирменото консултиране.

В рамките на сътрудничеството си с Thornbury Associates Ltd можем да предложим уникална мрежа от преподаватели и консултанти с богат и разнообразен международен опит: различни браншове, различни функции, различни страни и региони.©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.