Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Партньори и клиенти
ПартньориКлиенти

Thornbury Associates ltd.
Управленско развитие и лидество
Бизнес развитие
Фирмена култура и организационна промяна

Пекински университет за международни изследвания

Сдружение "Институт за европейски ценности"
Основна цел на Сдружението е разясняване и приобщаване на българските граждани и особено на младите хора към европейската идея.

Сдружение "Поколения"
"Поколения” е сдружение от експерти, работещи дълги години в областта на образованието и обучението на възрастни, с богат опит в управлението на проекти по програмите „Леонардо да Винчи”, „Грундвиг”, ФАР, програми, финансирани от Социалния фонд.

Business Solution Germany – Bulgaria
http://www.germany-bulgaria.com/bg/nachalo/

Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси - БАУРЧР

Европейски Мениджмънт Център ООД
Обучение и консултантска дейност

EuroFunds.bg
информационен портал за европейските фондове 

Национално сдружение на козметиците "Здраве и красота"

Институтът за Международно Сътрудничество към Сдружението на Германските Народни Университети IIZDVV-BG

Разработване и реализация на национални и международни проекти, Учене през целия живот, издаване на европейски признати сертификати и др

Център за устойчиво развитие на община Тетевен
Център за координация на действията за благото на общността, консултации, управление на ресурси и средства за устойчиво развитие

 

 

Studio ITTI
Изработка на интернет сайтове, уеб дизайн и интернет решения

 

Бимек Травел©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.