Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Споделено
Измина повече от половин година от стартирането на проект WHOLE
Проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи)

Измина повече от половин година от стартирането на проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи). За изминалото време  партньорите по проекта трябваше да изпълнят редица задачи. На втората проектна среща, която се проведе в Голуей, Ирландия, бяха представени резултатите от свършената работа. Въз основа на резултатите от анализите на аспектите в социалните и здрави системи в страните-участнички в проекта, отнасящи се до възрастните хора и полагащите грижи за тях, бяха изяснени основните точко, въвху които ще се базират програмите за здравословно хранене и физическа активност. Представителката на Wingate Institute, Israel, проф. Яел Нец демонстрира интересни видеоматериали на тема физическа активност за възрастни хора със сериозни здравни проблеми. Колегите от Berufsförderungsinstitut Oberösterreich, Австрия показаха няколко варианта на дизайн на бъдещата уебстраница на проекта и вътрешната конструкция на онлайн платформата за дистанционно обучение. Бяха определени следващите стъпки по развитие дейностите на проекта и определена дата за следващата проектна среща.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на уеб-страницата на Сдружение Поколения - партньор по проекта: http://www.generations-bg.eu/©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.