Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Споделено
Старт на проект: Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г.
В началото на октомври екипът на Бимек, съвместно с партньори от Полша, Унгария, Чехия, Ирландия и Италия започна работа по нов проект, финансиран по програма Erasmus+.

Проектът е по Ключова Дейност 2 - Стратегиески партньорства в областта на професионалното образование. Основната целева група на проекта са жени на възраст 50-64 години, които не са заети или имат нужда от преквалифициране, за да си намерят работа. Проектът цели да развие високо качествен и широко достъпен модел на обучителен курс за детегледачки, който да бъде гъвкав и да може да се прилага във всички страни партньори.  

Основните резултати, очаквани от проекта са следните:
- Определяне на личностни характеристики и умения, необходими за да се изпълнява ролята на детегледачка професионално в партньорските страни и препоръчвани инструменти за проверка на пригодността на кандидатите за курса;
- Набор от теми за модулите на курса, например: правилно хранене на децата, интелектуално и емоционално развитие на децата, обучителни игри, първа помощ и др.

Периодът на изпълнение на проекта е от 01.10.2016 до 30.09.2018.

The European Flag — the 12 stars in a circle symbolise the ideals of unity, solidarity and harmony among the peoples of Europe.

Funded by

the European Union©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.