Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 07.09.2015
Възможнаст да съчетаете сработването на екипа си със съвместно създаване на визия за краткосрочно или дългосрочно развитие. Основното предимство на подхода - съпричастност с поставените цели.
начало: 30.09.2015
Бимек Ви предлага организирането на „тиймбилдинг” мероприятие в Тетевенския балкан. Нашият подход на работа Ви гарантира запознаване и правилно използване на този модерен управленски метод.
начало: 22.10.2015
Обучението е насочено към среден управленски персонал и обхваща темите: екип и комуникация в екипа; делегиране и възлагане на задачи; контрол на изпълнението и обратна връзка; управление на времето и приоритетите
 
03.08.2015
Тема на информационния ден: "Обмен между поколенията! - на работното място и извън него". Къде и кога: София на 25ти август 2015.
11.06.2015
27.05.2015
В Истанбул партньорите обсъдиха в детайли потенциалът за по-нататъшна експлоатация на проектните резултати.
14.05.2015
Ще бъдат разработени два мултимедийни продукта.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.