Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 30.09.2016
Бимек Ви предлага организирането на „тиймбилдинг” мероприятие в Тетевенския балкан. Нашият подход на работа Ви гарантира запознаване и правилно използване на този модерен управленски метод.
начало: 08.10.2016
Тренинг за ефективни лидери, 8 и 9 октомври 2016
начало: 22.10.2016
Каква роля имат конфликтите – положителна или отрицателна? Всеки проблем има решение. Има и начини за постигане на по-добри решения на конфликтите. Те трябва само да бъдат прилагани.
начало: 12.11.2016
Програмата съдържа предимно практически съвети и примери, поднесени динамично и почти изцяло с казуси и ролеви упражнения. Лекционно - теоретична част е елемент от тренировъчния акцент в програмата, ориентиран към овладяване на умения за успешно публично
 
09.05.2016
Проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи)
11.04.2016
През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена.
30.09.2015
Интергенеративно обучение на работното място – възможности за създаване на контакти и разпространение
31.08.2015
Заключителното събитие за България по проект “Обучен да обучава-IGTrain” се проведе на 25ти август 2015 година в София.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.