Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 16.04.2015
Обучението е насочено към среден управленски персонал и обхваща темите: екип и комуникация в екипа; делегиране и възлагане на задачи; контрол на изпълнението и обратна връзка; управление на времето и приоритетите
начало: 23.04.2015
Особености на немския пазар
начало: 24.04.2015
90% от работещите отговарят с „не ”на въпроса „Имате ли достатъчно време ?” Семинарът представя успешни методи за управление на времето и практически съвети как да ги приложим в работата си.
начало: 14.05.2015
Тренинг за убедителни презентатори
 
24.03.2015
Ако вече няма съмнение за интереса към интергенеративното предаване на знания, то не стоят така нещата с неговото утвърждаване в обществото. Проектът „IGTrain – Обучен да обучава” одобрен от Европейската комисия и стартирал през октомври 2013 г. в момента
09.03.2015
На 19 февруари 2015 г. приключи четвъртата среща на партньорите по проекта „IGTrain - Обучен да обучава"
11.02.2015
Лисабон 17, 18 и 19 февруари 2015
21.01.2015
Екипът на IGTrain подновява своята дейност


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.