Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 10.05.2017
3 умения за успех: Презентирай убедително; Продавай успешно; Лидерът, който се стремим да бъдем.
начало: 10.05.2017
Как да влияем, ангажираме и вдъхновяваме Модул 1 от курс "Тренинг за работещи момичета"
начало: 01.06.2017
Как да печелим доверие и постигаме резултати - Модул 2 от курс "Тренинг за работещи момичета"
начало: 22.06.2017
Как влияем, вдъхновяваме и водим смело - Модул 3 от курс "Тренинг за работещи момичета"
 
01.11.2016
В началото на октомври екипът на Бимек, съвместно с партньори от Полша, Унгария, Чехия, Ирландия и Италия започна работа по нов проект, финансиран по програма Erasmus+.
09.05.2016
Проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи)
11.04.2016
През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена.
30.09.2015
Интергенеративно обучение на работното място – възможности за създаване на контакти и разпространение


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.