Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 14.12.2016
Възможнаст да съчетаете сработването на екипа си със съвместно създаване на визия за краткосрочно или дългосрочно развитие. Основното предимство на подхода - съпричастност с поставените цели.
начало: 21.12.2016
Иновативен уъркшоп (работилница)
начало: 14.01.2017
Обучението е предназначено за широк кръг от специалисти, на които се налага да използват нови маркетингови канали за по-широко присъствие на бранда и привличане на нови клиенти.
начало: 28.01.2017
"Заповедите и контролът не са най-добрият начин за управление на бизнеса." Джак Уелч
 
09.05.2016
Проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи)
11.04.2016
През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена.
30.09.2015
Интергенеративно обучение на работното място – възможности за създаване на контакти и разпространение
31.08.2015
Заключителното събитие за България по проект “Обучен да обучава-IGTrain” се проведе на 25ти август 2015 година в София.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.