Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 12.11.2016
Тренинг за ефективни лидери, 12 и 13 ноември 2016
начало: 17.11.2016
Съвместен проект на Бимек и SystemCERT. Обучението е разработено по проект IGTrain: Обучен да обучава от 6 партньорски организации (от България, Австрия, Италия, Португалия, Белгия и Турция.)
начало: 03.12.2016
Каква роля имат конфликтите – положителна или отрицателна? Всеки проблем има решение. Има и начини за постигане на по-добри решения на конфликтите. Те трябва само да бъдат прилагани.
начало: 14.12.2016
Възможнаст да съчетаете сработването на екипа си със съвместно създаване на визия за краткосрочно или дългосрочно развитие. Основното предимство на подхода - съпричастност с поставените цели.
 
09.05.2016
Проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи)
11.04.2016
През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена.
30.09.2015
Интергенеративно обучение на работното място – възможности за създаване на контакти и разпространение
31.08.2015
Заключителното събитие за България по проект “Обучен да обучава-IGTrain” се проведе на 25ти август 2015 година в София.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.