Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 09.06.2016
Съвместен проект на Бимек и SystemCERT. Обучението е разработено по проект IGTrain: Обучен да обучава от 6 партньорски организации (от България, Австрия, Италия, Португалия, Белгия и Турция.)
начало: 09.06.2016
Как да управляваме очакванията и преживяванията на клиентите, така че да бъдем техния предпочитан доставчик или партньор. Целева група: търговски и Не-търговски персонал, който има контакт с клиентите.
начало: 23.06.2016
Семинарът е насочен към хора, които трябва да разрешават проблеми и да вземат решения, креативно и логично, като използват систематични инструменти и техники.
начало: 04.07.2016
Възможнаст да съчетаете сработването на екипа си със съвместно създаване на визия за краткосрочно или дългосрочно развитие. Основното предимство на подхода - съпричастност с поставените цели.
 
30.09.2015
Интергенеративно обучение на работното място – възможности за създаване на контакти и разпространение
31.08.2015
Заключителното събитие за България по проект “Обучен да обучава-IGTrain” се проведе на 25ти август 2015 година в София.
11.08.2015
Последна среща на партньорите по проекта IGTrain
06.08.2015
Създаване на предварителните условия, необходими за експлоатацията на проекта след неговото финализиране


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.