Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 29.10.2014
Тренинг за убедителни презентатори
начало: 12.11.2014
Обучението е насочено към среден управленски персонал и обхваща темите: екип и комуникация в екипа; делегиране и възлагане на задачи; контрол на изпълнението и обратна връзка; управление на времето и приоритетите
начало: 20.11.2014
Как да управляваме очакванията и преживяванията на клиентите, така че да бъдем техния предпочитан доставчик или партньор. Целева група: търговски и Не-търговски персонал, който има контакт с клиентите.
начало: 04.12.2014
Двудневен тренинг
 
23.09.2014
На 18.септември 2014, като финално събитие по проект ECIL се проведе конференция под надслов „Чрез учене към общество за всички поколения”.
14.07.2014
Предстоящи стъпки по проект IGTrain
03.07.2014
Приключи събирането на данни и анализа на нуждите на целевите групи по проекта „Обучен да обучава” (хора над 50 години – обучители, млади хора – обучаеми и работодатели). Проведеното проучване даде възможност на партньорите по проекта да определят основн
30.06.2014


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.