Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 24.01.2018
Тренингът е двудневен и ще се проведе на 24 и 25 януари 2018 г.
начало: 31.01.2018
7 сесии в 7 седмици, 7 "смъртни гряха" спрямо щастието, 7 навика на най-щастливите и как да ги прилагаме в живота.
начало: 03.02.2018
7 сесии в 7 седмици, 7 "смъртни гряха" спрямо щастието, 7 навика на най-щастливите и как да ги прилагаме в живота.
 
15.01.2018
В периода август—септември 2017, в шест европейски държави (България, Чешка Република, Унгария, Ирландия, Италия, Полша) беше проведено проучване сред жени на възраст 50+ и сред родители относно професията детегледач/ка.
11.12.2017
Как да се повиши информираността относно проблема с преждевременното напускане на училище от младите майки?
22.11.2017
Насърчаването на равенството между мъжете и жените е една от целите на политиките за социално включване.
16.10.2017
Проектните партньори от 6 държави (Полша, Ирландия, Италия, България, Унгария и Чехия) обобщиха резултатите от проведеното изследване и започнаха да работят по изискванията за обучителен курс за жени 50+ за детегледачки.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.