Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 01.10.2014
Бимек Ви предлага организирането на „тиймбилдинг” мероприятие в Тетевенския балкан. Нашият подход на работа Ви гарантира запознаване и правилно използване на този модерен управленски метод.
начало: 29.10.2014
Тренинг за убедителни презентатори
начало: 12.11.2014
Обучението е насочено към среден управленски персонал и обхваща темите: екип и комуникация в екипа; делегиране и възлагане на задачи; контрол на изпълнението и обратна връзка; управление на времето и приоритетите
 
14.07.2014
Предстоящи стъпки по проект IGTrain
03.07.2014
Приключи събирането на данни и анализа на нуждите на целевите групи по проекта „Обучен да обучава” (хора над 50 години – обучители, млади хора – обучаеми и работодатели). Проведеното проучване даде възможност на партньорите по проекта да определят основн
30.06.2014
09.05.2014
Втората координационна среща на партньорите в IGTrain Втората координационна среща на партньорите в IGTrain проект бе проведена в Анкона,Италия.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.