Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 05.06.2014
Как да управляваме очакванията и преживяванията на клиентите, така че да бъдем техния предпочитан доставчик или партньор. Целева група: търговски и Не-търговски персонал, който има контакт с клиентите.
начало: 26.06.2014
Тренинг за убедителни презентатори
 
18.02.2014
Възможност за обучение на обучители/ментори за предаване на знания на работното място. Обучението ще се проведе в рамките на проект „Обучен да обучава – предаване знанията придобити на работното място от поколение на поколение”.
27.01.2014
Българите са известни със своя мултитаскинг. Те вършат няколко неща едновременно и вярват, че така са по-продуктивни. В полихронните култури, към които се числят и българите, времето е пространство, в което се случват повече дейности наведнъж.
23.01.2014
Бимек стартира изпълнението на проект „Обучен да обучава – предаване знанията придобити на работното място от поколение на поколение” (Training to Train – Intergenerational Transfer of Knowledge on the Workplace – IGTrain)
20.12.2013
В рамките на проекта бяха разработени нови професионални профили в ИКТ-сектора, ориентирани към предоставяне на иновативни социални и медицински услуги.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.