Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 25.02.2017
Програмата съдържа предимно практически съвети и примери, поднесени динамично и почти изцяло с казуси и ролеви упражнения. Лекционно - теоретична част е елемент от тренировъчния акцент в програмата, ориентиран към овладяване на умения за успешно публично
начало: 10.03.2017
Тренинг 2 от Цикъл "Развиване на управленски умения"
начало: 17.03.2017
Тренинг 1 от обучителен Цикъл „Успешните продажби – "Как да задържим старите клиенти и да спечелим нови"
начало: 24.03.2017
Тренинг 3 от Цикъл "Развиване на управленски умения"
 
01.11.2016
В началото на октомври екипът на Бимек, съвместно с партньори от Полша, Унгария, Чехия, Ирландия и Италия започна работа по нов проект, финансиран по програма Erasmus+.
09.05.2016
Проект WHOLE – Wellbeing and Healthy Choices for Older Adults and their Carers, № 2015-1-DE02-KA204-002418 (Благоденствие и избор на здравословен живот за възрастни хора и полагащите за тях грижи)
11.04.2016
През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена.
30.09.2015
Интергенеративно обучение на работното място – възможности за създаване на контакти и разпространение


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.