Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 25.02.2015
Обучението е насочено към среден управленски персонал и обхваща темите: екип и комуникация в екипа; делегиране и възлагане на задачи; контрол на изпълнението и обратна връзка; управление на времето и приоритетите
начало: 11.03.2015
Двудневен тренинг
начало: 25.03.2015
Семинарът е насочен към хора, които трябва да разрешават проблеми и да вземат решения, креативно и логично, като използват систематични инструменти и техники.
 
13.12.2014
Във всички страни партньори преминаха пилотните тренинги
10.12.2014
НА 19, 20 и 21 ноември в София беше проведено пилотното обучение на обучители по проекта.
29.10.2014
Начало на следващата фаза по проект "IGTrain" - обучението на обучителите
21.10.2014
Наръчник на преподавателя


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.