Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Отворени обучения
 
Споделено
начало: 04.12.2014
Двудневен тренинг
 
29.10.2014
Начало на следващата фаза по проект "IGTrain" - обучението на обучителите
21.10.2014
Наръчник на преподавателя
01.10.2014
В София се проведе третата координационна среща по проект "IGTrain", която бе ключова за по-нататъшния успешен ход на работата по предстоящите дейности.
23.09.2014
На 18.септември 2014, като финално събитие по проект ECIL се проведе конференция под надслов „Чрез учене към общество за всички поколения”.


©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.