phone_in_talk 0885 049 557

Новини и събития

event_note07.10.2018
Информационни дни по проект AGROINNOECO
Ще се проведат в градовете Хасково (на 15 октомври), Стара Загора (на 16 октомври), Пловдив (на 17 октомври)
event_note18.09.2018
Тестове за оценка при кандидатстване за работа или обучение
Случвало ли ви се е да правите тест за работа? Смятате ли, че един тест може да помогне да получите обективна и честна оценка на способностите ви? Ние, в проект Генеус, се заехме с амбициозната задача да разработим Тестове за представяне и способности, които равнопоставят половете.
event_note07.09.2018
Рамка за обучителна програма за детегледачки
Рамката е разработена по проект "Child Carer". Проект: Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г. Номер на проекта: 2016-1-PL01-KA202-026165, Erasmus+, Партньорства за иновации и обмен на добри практики
event_note14.08.2018
Въпросник за самооценка за нагласа за работа като детегледачка
Въпросникът е разработен от партньорите по проект "Child Carer: Универсален модел за професионален курс за детегледаки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г."
event_note01.08.2018
Европейски проект с българско участие помага на млади майки, напуснали училище, да се завърнат и да завършат образованието си
България е на пето място в ЕС с 13,9% ранно напускащи образованието си момичета, при средно 8,9% за всички държави-членки (Евростат)
event_note20.07.2018
Причините за разликите в заплащането между мъжете и жените, дискриминация или нещо друго?
Разликите в заплащането между мъжете и жените вероятно се коренят не толкова в дискриминация, колкото в стереотипите, спрямо които всички ние малко или много живеем - роля в живота и семейството, подходящи професии и др.
event_note18.07.2018
Жените на възраст 50+ на пазара на труда в страните партньори по проект "Childcarer 50+"
Партньорите по проект "Childcarer 50+" направиха сравнителен анализ на положението на жените на възраст 50-64 години на пазара на труда в ЕС и в страните, партньори по проекта: Полша, България, Ирландия, Италия, Унгария и Чехия.
event_note02.04.2018
Дейност "Обучение за обучители": 12 обучители в Овиедо бяха обучени как да работят с млади майки
Като част от европейския проект BYMBE, чиято цел е да подпомогне завръщането на младите майки към образованието им, европейските партньори се събраха, за да реализират програмата за обучение на обучители в Овиедо, Испания.
event_note04.05.2018
Докладът за Националното образование и услугите за подпомагане на млади майки е публикуван!
Докладът представя информация на образователните системи и предоставянето на грижи за деца, както и услуги за подкрепа и разглежда казуса на младите майки на възраст между 15 и 25 години, които са отпаднали от образователната система.
event_note29.05.2018
Представяме Ви Бюлетин №1 на проект Geneus
Къде сме сега? Общият доклад за Тестовете, основани на равнопоставеност на половете е почти готов!
event_note15.01.2018
Резултати от проучване по проект Childcarer 50+
В периода август—септември 2017, в шест европейски държави (България, Чешка Република, Унгария, Ирландия, Италия, Полша) беше проведено проучване сред жени на възраст 50+ и сред родители относно професията детегледач/ка.
event_note11.12.2017
Как да подкрепяме младите майки за тяхното завръщане в училище или на работа?
Как да се повиши информираността относно проблема с преждевременното напускане на училище от младите майки?
event_note22.11.2017
ГЕНЕУС: Подобряване равнопоставеността на половете при оценка на резултатите
Насърчаването на равенството между мъжете и жените е една от целите на политиките за социално включване.
event_note16.10.2017
Трета среща по проект "Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г."се проведе в гр. Колин, Чехия
Проектните партньори от 6 държави (Полша, Ирландия, Италия, България, Унгария и Чехия) обобщиха резултатите от проведеното изследване и започнаха да работят по изискванията за обучителен курс за жени 50+ за детегледачки.
event_note19.07.2017
Успешно приключихме първия курс „Тренинг за работещи момичета” и сме ентусиазирани да продължим напред с тази чудесна инициатива
През май и юни 21 работещи момичета преминаха обучение по различни теми от модулите на новосъздадения специализиран тренинг. За наша огромна радост идеята да създадем такъв тренинг пожъна успех.
event_note10.05.2017
Втора среща по проект "Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г."се проведе в София"
Партньорите по проекта, който е финансиран по програма Еразъм+ се срещнаха в София на 4 и 5 май, за да обсъдят следните въпроси
event_note16.01.2017
Старт на проект: Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г.
В началото на октомври екипът на Бимек, съвместно с партньори от Полша, Унгария, Чехия, Ирландия и Италия започна работа по нов проект, финансиран по програма Erasmus+.

Абонирай се за бюлетин

Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие