BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "LCL"

Проект "LCL" - Лидери на местната общност

Проектът за лидери на местната общност се осъществи в рамките на програма Еразъм +. Темата на този проект е сътрудничеството между опитни лидери на общности и възможните бъдещи лидери, като се акцентира върху необходимостта от преосмисляне и признаване на ролята на възрастните хора и техния ключов принос към местните общности.

Основната цел на проекта е насърчаването на развитието на общността чрез увеличаване на броя на добре подготвените местни лидери сред хората на възраст над 50 години. За да постигнем целта си, предлагаме  обучение за настоящи и потенциални лидери в общността, фокусирано върху увеличаване на техните знания и умения, насърчаваме появата на нови лидери в общността чрез наставничество и насърчаваме местните лидери на общността да споделят своят опит, добри практики, както и активно общуване.

Проектът има две основни целеви групи: от една страна: настоящи и потенциални лидери на местните общности; от друга страна: читалища, неправителствени организации, инициативни групи, благотворителни организации, както и местни, регионални и национални власти.

Резултати от проекта:

Проектът има три продукта. Първият —Наръчник и ръководство — се фокусира върху това как да бъдеш лидер на местна общност. Вторият — Модули за обучение и учебен комплект — се фокусира върху предоставянето на специфично обучение за местните лидери в общността. Третият е онлайн обучителен курс.

  • Наръчник и ръководство: Как да бъдеш лидер на местната общност.
Целта на наръчника е да подпомогне хората над 50 години при изпълнение на тяхната специфична роля на лидери на местната общност: изграждане на връзки между хората и институциите, укрепване на доверието в местната общност и ефективна работа за благото на местната общност.

Той се състои от две части. Първата включва информация относно ролята на лидерите в развитието на местната общност, описание на метода на наставничество между местните лидери, добри практики в организирането на този вид наставничество, резултати от проучвания, както и други ключови ресурси. Втората е фокусирана върху препоръки за НПО и други институции, работещи на местно ниво, как да прилагат предложения модел на наставничество. 

Можете да прегледате онлайн версията на Наръчника тук: Наръчник "Как да бъдеш лидер на местната общност"

  • Модули за обучение и учебен комплект: Обучение за лидери на местната общност.
Учебният комплект се състои от въведение, няколко независими модула за обучение, материали за обучителя, примери за добри практики и други полезни ресурси, както и предложение за оценка на обучението. Обучителните модули са проектирани така, че да се използват като учебници, пътеводители за самостоятелно учене, листовки и помощни средства за работа.

Можете да прегледате онлайн версията на Модулите за обучение тук: Модули за обучение
  • Онлайн обучителен курс
Онлайн курс, предназначен за бъдещи лидери, ръководители и други активисти на общността. Курсът се състои от два модула, разделени на сесии:
1.Ролята на лидерите на местните общности в развитието на общността.
2.Наставничество между лидерите на местните общности.

Достъп до онлайн платформата тук:онлайн обучителна платформа

За информация как да достъпите платформата и обучителните модули, пишете ни на: bimec@bimec-bg.

Бюлетин №1: изтеглете от тук
Бюлетин №2: изтеглете от тук
Бюлетин №3: изтеглете от тук
Бюлетин №4: изтеглете от тук
Бюлетин №5: изтеглете от тук

Партньори по проекта:

Повече информация можете да намерите на уеб страницата на проекта: http://local-community-leaders.eu/index.html# Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския Съюз. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията или Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – национална агенция на Еразъм+ в Полша за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие