BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "BYMBE"

Проект BYMBE - "Връщане на младите майки към образованието" ("Bringing young Mothers back to Education")

Проектът цели да създаде инструменти за обучение в подкрепа на работата на социалните работници, учителите и обучителите, за да се помогне на младите майки на възраст между 15 и 25 години, да се завърнат отново в училище или на работа, получавайки необходимото им образование.

Партньорите по проекта разполагат с микс от допълващи се умения и опит - важни за реализацията на проекта. Дейностите, които ще бъдат осъществени през двугодишния период на проекта включват:
 • Създаване на Доклад за Националното образование и услугите за подпомагане на млади майки в страните партньори: ПРОЧЕТИ ДОКЛАДА;
 • Разработване на НАРЪЧНИК СЪС СТРАТЕГИИ ЗА ОСВЕДОМЯВАНЕ И МОТИВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ; ИЗТЕГЛИ НАРЪЧНИКА
 • НАБОР ОТ МЕТОДИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА МЛАДИТЕ МАЙКИ ИЗТЕГЛИ НАРЪЧНИКА;
 • Разработване на BYMBE Пакет за ориентация; ИЗТЕГЛИ НАРЪЧНИКА
 • Разработване на BYMBE Пакет за мотивация; ИЗТЕГЛИ НАРЪЧНИКА
 • Разработване на BYMBE Пакет за оказване на подкрепа на младите майки в процеса на обучение. ИЗТЕГЛИ НАРЪЧНИКА
Младите майки, участващи в дейностите по проекта, ще се включат в обучителен процес, който ще им помогне в техния личен и професионален растеж, като им се предостави достъп до обучителни семинари, ориентиране и консултиране със социални работници и обучители.

Освен това ще се проведе кампания за повишаване на осведомеността, насочена към прекратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на завръщането на младите майки в образованието и обучението.

BYMBE е съфинансирана от програмата "Еразмус +" – Основна ос 2 - Стратегически партньорства за обучение на възрастни.

В проекта си партнират 6 организации:
 • Frauen im Brennpunkt (Австрия, координатор);
 • Бимек (България);
 • EHI – Exchange House Ireland (Ирландия);
 • Social Innovation Fund (Литва);
 • Magenta Consultoría Projects S.L.U. (Испания);
 • CESIE (Италия).
За повече информация, може да се обръщате към Валя Данкова, valia@bimec-bg.com.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие