BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "SOCS"

Създаване на материали за провеждане на стратегически консултации в организации с използване на символи за визуализация (Strategic Organisation Counseling using Symbols for Visualization - SOCS).

SOCS е проект по програма „Еразъм +“, който има за цел да подпомогне предприемачите в развиване на уменията на хората в екипа им и по специфично ръководителите на малки компании, в използване на подхода за работа със символи.

ЗА ПРОЕКТА

Малките и средни предприятия (МСП), в частност социалните предприемачи, стартъпите и младите предприемачи, много често разполагат с малки бюджети и нямат възможност да използват финансови средства за създаване или закупуване на инструменти за обучение и развитие на компетентностите на хората в организацията. Обикновено те не могат да си позволят да наемат външен експерт, който да им помогне в разработването на стратегическия им план.

Като се основава на тези факти, програмата Еразъм + има за цел да спомага за намаляване на безработицата като подкрепя обучението и образованието в бизнес компаниите от ЕС и по този начин засилва талантите и иновациите в тях. Проектът SOCS работи за изпълнението на тази цел, като дава възможност за провеждане на обучения, съгласно специфичните нужди на МСП, стартъпи и предприемачи, в обобщение на професионалисти, които управляват човешките ресурси и бизнес развитието в организацията.

„Като цяло нараства търсенето на нестандартни аналитични умения и стратегии, включващи творчество, решаване на проблеми, комуникация, работа в екип и предприемачество - всички тези умения помагат на работещите да са атрактивни за работодателите и на компаниите да са  устойчиви на фона на промените.“ („Квалифицирана работна сила за силен, устойчив и балансиран растеж“, Стратегия за обучение на Г-20, МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРУДА, ЖЕНЕВА, ноември 2010 г.) Фокусирайки се върху развитието на компетентности за стратегически растеж, лидерство, екипна работа и управление на човешките ресурси на собствениците на МСП, мениджърите и техните екипи, проектът SOCS цели да им помогне да повишат конкурентоспособността на компанията, да подобрят растежа й и нивото на заетостта.

Иновацията се състои в способността да създаваш нови отговори, а не само да следваш течението в хода на ежедневната работа. Използването на подход за работа със символи помага да се даде израз на скритите нагласи и психичните бариери, дори и на слепите петна, за да се постигне повече яснота в бъдещите действия.

МИСИЯ НА ПРОЕКТА

Мисията на проекта SOCS е да подобри дейността на предприемачите чрез подобряване уменията на отговорния персонал, и по специално на ръководните кадри в малките организации чрез използане на подход за работа със символи. В рамките на двугодишния период на проекта, партньорите си поставят за цел да идентифицират сферите, в които представителите на целевата група (организационни консултанти, бизнес собственици, предприемачи, най-вече млади предприемачи, мениджъри в областта на човешките ресурси и други области, студенти, създатели на стартъпи) се нуждаят от най-голяма подкрепа, да създадат инструменти за работа със символи, достъпни за всички безплатно онлайн, както за използване, така и за сваляне.

Специфичният подход в работата със символи ще овласти представителите на целевата група на проекта, като им предостави възможността да се научат да поемат отговорност в бизнес дейностите, да разширят способностите си за идентификация на проблеми и намиране на решения за тях. Визуализацията в процеса на работа със символи ще бъде използвана като ценна техника за откриване на нови решения, вместо изпълняването на рутинни действия.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

-          Да се развият в участниците лидерски способности и умения за управление на хора

-          Да се подобрят възможностите на мениджърите да се справят с промени и предизвикателства

-          Да се подобри управлението на иновациите и способностите за създаване на иновация с цел това да се превърне в стандартен инструмент за подобряване на конкурентноспособността

-          Да се създадат инструменти за самооценка въз основа на работата със символи

-          Да се предостави на обучаемите възможност да избират инструменти за тренинг, които могат да се използват в присъствени или онлайн сесии

Партньори по проекта:
  • Center for Social Innovation Ltd, Cyprus, Website: https://csicy.com/
  • Asociación Caminos - Discover new possibilities, Spain, Website: http://www.asoccaminos.org/
  • BIMEC, Bulgaria, Website: http://www.bimec-bg.com/
  • Instituto Politecnico do Porto, Portugal, Website: www.ipp.pt
  • Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH, Austria, Website: www.hafelekar.at

                                            
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие