BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "In-TeaM"

Проектът In-TeaM - "Усъвършенстване на педагогическите умения на учителите / обучителите на възрастни чрез усвояване на иновативни методи на преподаване"(Enhancing the pedagogical skills of teachers/trainers of adult learning through mastering innovative teaching methods) е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Учене през целия живот, под-програма „ГРЮНДВИГ”– Партньорства за познание.

Основната цел на партньорството е развитието и обмена на иновативни подходи в образованието за възрастни, с цел да се повиши качеството на преподаването и обучителните процеси в страните-участнички. Обменът на добри практики и опит между партньорите се осъществява  по време на участието на преподаватели и обучаеми от организациите партньори в работните срещи по проекта. 

Партньори по проекта:
  • Academia Istropolitana Nova, Словакия -Координатор на проекта
  • Emilija Linguae, Полша
  • Bimec Ltd., България
  • AKMI Centre for Vocational Training S.A., Гърция
  • IOAN SLAVICI Foundation for Culture and Education, Румъния
  • Italian Development Partners sas, Италия
  • ASOCIACIÓN SIBILA, Испания
  • Cukurova Ilce Milli Egitim Mudurlugu, Турция
  • Biedriba Macibu un atputas centrs INDIGO, Латвия
Дейностите за изпълнение на проекта са свързани с: Провеждането на общо 6 срещи по проекта. Встъпителна, 4 работни и 1 заключителна среща. При встъпителната среща партньорите представиха организациите си и по 1-2 обучителни метода. Партньорите избраха общо 11 метода, които да бъдат включени в проекта и да бъдат подробно представени по време на работните срещи. 
Този проект е финансиран с помощта на Европейската комисия по линия на програмата „Учене през целия живот".
За съдържанието на публикацията носи отговорност единствено нейният автор. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие