BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "GeNeus"

Проект "Генеус – инструменти и тестове за подбор, основани на равнопоставеност на половете" 

Целта на проекта е да бъдат разработени и популяризирани Набор от матрици за неутрално, спрямо пола, тестване на представяне и способности. Тези тестове трябва да допринесат за равните шансове на двата пола да се справят добре при тестване на тяхното професионално или обучително представяне и ще бъдат свободно достъпни.

Проектът е насочен към 3 основни целеви групи:
 • Центрове за професионално ориентиране, специалисти Човешки ресурси, професионални училища, Центрове за консултиране за професионално ориентиране, Центрове за професионално обучение, агенции за заетост и за търсене и наемане на персонал, неправителствени организации насочени към жени, работодатели;
 • Публични агенции за заетост и други публични организации в сферата на заетостта и професионалното ориентиране;
 • Образователни институции в сферата на професионалното образование.
За да се постигнат целите на проекта, партньорите ще разработят:
 • Общ доклад за тестването на представяне и способности, по отношение на неутралност спрямо пола - Изтегли доклада
 • Набор от инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола - Изтегли документа
 • Практическо ръководство за прилагане на инструментите  - Изтегли документа;
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Малки и средни предприятия (МСП) - Изтегли документа;
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Публичната администрация (ПА) - Изтегли документа;
 • Набор от приложения на Инструменти и тестове за подбор, неутрални спрямо пола за Институции за професионално образование след средното образование (ИПОССО) - Изтегли документа;
Инструменти, разработени по проекта:
 • Примерна бланка за анализ на позиция - Изтегли
 • Въпросник за основни компетентности за работа - Изтегли
 • Упражнение за анализ – решаване на проблем „Офис парти” - Изтегли
 • Упражнение за анализ – решаване на проблем „ Проблем с офисното пространство” - Изтегли
 • Примерно интервю за работа - Изтегли
 • Образец за оценка на кандидата - Изтегли
Този иновативен проект има за цел да окаже положително влияние върху живота на жените като помогне за това те да имат равни възможности с мъжете за професионално образование и развитие.

Продължителността на проекта е 24 месеца от 01.09.2017 до 28.02.2020. Той е финансиран от програма Еразъм+ Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.

В партньорството участват 6 организиции:
 • Frauen im Brennpunkt (Австрия, координатор на проекта);
 • Бимек ООД (България);
 • Inovamais (Португалия);
 • Servicio Regional de Empleo y Formacion de la Region de Murcia (Испания);
 • Instituto Politecnico do Porto (Португалия);
 • Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Италия).
За допълнителна информация, bimec@bimec-bg.eu .

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие