BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Проект "Child Carer"

Проект: Универсален модел за професионален курс за детегледаки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г.
Номер на проекта: 2016-1-PL01-KA202-026165, Erasmus+, Партньорства за иновации и обмен на добри практики

Период на изпълнение на проекта: 01.10.2016 до 30.09.2018.

Едни от основните цели на стратегията Европа 2020 са да увеличи активността на пазара на труда в Европа на хората от 20 до 64 години до 75% и да се бори със социалното изключване и бедността. За да се постигнат тези цели е необходимо да се увеличи заетостта на жените на възраст от 50 до 64 години, която в 28те страни членки на общността през 2014 година възлизаше на 54.3%.

Причините за такова ниско ниво на заетост са различни и включват - остарели знания и умения, липса на мотивация за придобиване на нови професионални умения, чувство че са „твърде стари”,  за да започнат на ново обучение и работа – всичко това се свързва с ниска самооценка и чувство за несигурност на пазара на труда.

Концепцията на проекта е не да променя идеи, гледни точки и установени обичаи, а да ги използва като база за професионално активиране на жените. Смятаме да използваме опита на жените в управление на дома и отглеждане на децата, за да създадем концепция за нов тренинг. Този обучителен курс ще дава възможност на жените да намерят пресечната точка на ценностите, свързани със семейния живот, уникалните умения и лични характеристики и да започнат нова, но „добре позната работа”.

Основната цел на проекта е да разработи модел на курс за професионално обучение за детегледачки чрез международно сътрудничество и обмяна на опит, информация и идеи. По време на проекта партньорите ще направят преглед на съществуващите модели за проверяване пригодността на кандидатите за курса и ще предложат модел за обхват на курса, който да отговаря на съвременните изисквания на пазара на труда.  Курсът ще има модулна структура, която ще позволява адаптирането му за различни европейски страни.

Очаквани резултати от проекта (продукти):
  • Уеб страница на проекта - https://50pluschildcarer.eu/ 
  • Въпросник за самооценка, който ще позволява проверка на личното предразположение на кандидата да роботи като детегледач/ка;
  • Брошура с обща информация за проекта;
  • Наръчник, съдържащ информацията събрана и генерирана по време на проекта, например: относно законодателството в страните партньори, налични методи за проверка пригодността на кандидатите, личните им предразположения и потенциал.

Проектът е насочен към служителите на партньорските организации, които участват в неговата реализация, а непреки бенефициенти по проекта са незаетите жени на възраст над 50 години.
 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие