Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Проект "Vet Projects"

Проектът *VET PROJECTS* е финансиран от Европейската комисия в рамките на програма Учене през целия живот, под-програма Леонардо до Винчи – Партньорства за познание.

Целите на нашето партньорство са:

 1. Да споделим добри практики в използването на проектния метод в професионалното обучение.
 2. Да представим проектния метод като творчески модел в професионалното обучение.
 3. Да подготвим преподаватели и обучители, които да използват проектния метод.
 4. Да разпространи проектните резултати.

Партньори по проекта:

 • Координатор "The Foundation Supporting of the Innovation and the Creativity Development - InnCrea - Краков / Полша
 • BUREAU OF VOCATIONAL EDUCATION OF FTHIOTIDA PREFECTURE - Ламия / Гърция
 • Cyprus Neuroscience and Technology Institute - Никозия / Кипър
 • ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - Милано / Италия
 • Verein Multikulturell - Инсбрук / Австрия
 • Vakaru Lietuvos verslo kolegija - Клайпеда / Литва
 • Golcuk Teknik ve Endustri Meslek Lisesi - Гьолчук / Турция
 • Bimec Ltd - Sofia / Bulgaria
 • The Special Provincial Administration of Kırıkkale - Къркале / Турция
Резултати от проект "VET PROJECTS – Проектният метод като творчески модел в професионалното обучение", финансиран от програмата „Учене през целия живот”.

В рамките на проекта всички 9 партньори събраха от своите страни добри практики за прилагане на "Проектния метод" в професионалното обучение. Примерите за дбри практики бяха обобщени в база данни на английски език, която можете да намерите на този уеб адрес: http://vetproject.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=61 .

Представените от Бимек добри практики можете да свалите на български език от тук.

По проекта е разработено Ръководство за провеждане на обучение на преподаватели по професионално обучение за прилагане на "Проектния метод" в професионалното обучение. На базата на ръководството всеки партньор, включително и Бимек в България проведе такова обучение с представители на целевата група. Ръководството можете да свалите на български език от тук.

На 4ти април Бимек проведе с преставители на професионални гимназии от София обучение за подобряване на уменията за прилагане на проектния метод в професионалното обучение.

В обучението участваха 8 представители от 2 професионални училища в София. Програмата на обучението беше базирана на Ръководството за прилагане на проектния метод в професионалното обучение и обхващаше следните теми:

 • Теоретична концепция на проектния метод;
 • 12 стъпки при прилагането на проектния метод;
 • Практически моменти при прилагането на проектния метод, ограничения и често допускани грешки;
 • Оценка на работата на обучаемите;
 • Практически занимания: разработване на сценарий за прилагане на проектния метод.

На уеб-страницата на проекта, партньорите организираха база данни със сценарии за прилагане на проектния метод, разработени по време на обученията. Сценариите могат да бъдат полезни на всички, които биха желали да прилагат проектния метод в обучението. Сценариите на български език можете да свалите от тук: Сценарий 1 и Сценарий 2. Още сценарии на английски език можете да намерите на адрес http://vetproject.internetdsl.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59.

На 1ви юли в град Ламия, Гърция се проведе финалната конференция по поректа. Общо 258 човека посетиха конференцията, между тях: учители, директори на училища, училищни съветници, местни власти и журналисти от местните медии. Имаше репортажи за конференцията в местните телевизии. Презентации от конференцията можете да откриете също на уеб-страницата на проекта.

Повече информация за проекта можете да намерите на уеб-адрес http://vetproject.internetdsl.pl.

Първия информационен бюлетин по проекта можете да свалите от тук.

Втория информационен бюлетин по проекта можете да свалите от тук.
Третия информационен бюлетин по проекта можете да свалите от тук.
Четвъртия информационен бюлетин по проекта можете да свалите от тук.
Петия информационен бюлетин по проекта можете да свалите от тук.

Този проект е финансиран с помощта на Европейската комисия по линия на програмата „Учене през целия живот".
За съдържанието на публикацията носи отговорност единствено нейният автор. Европейската комисия и Националната агенция не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.