Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Споделено
Международна среща по проект Diversities@Work във Виена
През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена.

През месец март 2016 се състоя третата среща по проект Diversities@Work. Тя се проведе в Австрия и домакин този път беше Стопанската Камара на Виена. Традиционно беше направен преглед и анализ на работата по задачите, които проектният консорциум си беше поставил за периода октомври 2015 – март 2016. Един от най-важните продукти, който трябва да бъде създаден в рамките на проекта, е краткият учебник по управление на различността. След задълбочено направен анализ на съществуващите в страните-участнички в проекта правни норми, подкрепящи програми, социални и образователни мерки в областта на антидискриминацията във всички аспекти на социалния живот, бяха уточнени основните теми, които ще бъдат представени в споменатия учебник.Освен работната среща беше организирано информационно събитие – открита дискусия на тема Управление на различността в бизнеса. Присъстваха представители на Стопанската Камара на Виена, фирми, НПО. По време на събитието бяха обсъждани въпроси, важни за експерти по подбор на персонал и мениджъри на различно ниво, стремящи се към съвременно развитие и висока ефективност на работата във фирмите. Бяха разгледани също темите за подобряване на осведомеността на учители, университетски преподаватели на студенти и обучители на възрастни по въпроси, свързани с темата ЛГБТ. Бяха направени предложения за бъдещото използване на учебника, който предстои да бъде издаден в рамките на проекта и прилагането на инструментите в него при обучения и управление на човешките ресурси.

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на уеб-страницата на Сдружение Поколения - партньор по проекта: http://www.generations-bg.eu/©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.