Bimec Ltd.
Bimec Ltd.


Bimec Бюлетин
facebook

Българска асоциация за управление на хора
Споделено
Втора среща по проект "Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г."се проведе в София" project held in Sofia
Партньорите по проекта, който е финансиран по програма Еразъм+ се срещнаха в София на 4 и 5 май, за да обсъдят следните въпроси
 • статистически данни за ситуацията на жените нна възраст 50+ на пазара на труда;
 • законово регулиране във връзка с професията детегледач/ка (гувернантка);
 • добри практики за активизиране и мотивиране на жените на възраст 50+ за участие на пазара на труда.

 

Партньорите представиха информация и статистически данни за положението на жените на възраст 50+ на пазара на труда. Те бяха избрали различни подходи спрямо обсъжданите статистически данни. Някои от партньорите, като ProActive, Ирландия и Бимек, България бяха се съсредоточили върху тясната целева група от жени на възраст 50+, fза които за съжаление няма много налични статистически данни. Други партньори направиха по-широк преглед на пазара на труда. Различните подходи бяха възприети от партньорството положително, като избор на идеи. Статистическите данни ще бъдат публикувани в проектната брошура.

Партньорите също представиха законовото регулиране в техните държави на професията детегледач/ка. НАй-общо, в различните държавие регулирането е много разнообразно:

 • от една страна има държави с много строги изисквания за образование и квалификация (lнапример Ирландия);
 • смесен подход, например в Чешката Република, където работата като бавачка на пълно работно време е регулирана, но на непълно работно време не е регулирана;
 • и например България, където не се изисква формална квалификация за тази професия.

Бяха представени също и добри практики за активиране на жени на възраст над 50 години на пазара на труда:

 1. Бимек – Бимек с помощта на гостите си от Сдружение "Поколения" представи проекта “Senior Social Entrepreneuring - Изграждане на капацитет сред възрастните граждани да бъдат брокери на социална промяна в обществото”
 2. COOSS представи:
 • Национални инициативи за активиране на пазара на труда на хората на възраст над 50 години и
 • Проект IGTRAIN (Интергенеративно учене на работното място).
 1. ProActive представи проект Activate Inactive.
 2. Mamaloca представи добри практики въведени в тяхната организация със собствено финансиране: vдоброволчество в обществена пекарна, IT обучение и други.
 3. The Govenment Office for Bekes County представи резултатите от 1.1.2 оперативна програма за социално обновление.
 4. VLO представи обучителния цикъл на Колб, който може да се използва като основа за разработване на курс за детегледачки.

Добрите практики и законовите регулации също ще бъдат публикувани в проектната брошура.

Междувременно уеб страницата на проекта вече съществува, и на него може да се следи развитието му.©2007 BIMEC Ltd. Всички права запазени.