BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Обучителният модул за Комуникация и разрешаване на конфликти по проект Reach Youth e готов.

Проектът Reach Youth върви успешно напред и обучителният модул за Комуникация и разрешаване на конфликти е готов. Докато го създавахме, ние възприехме подход в 4 стъпки към изграждането на лични, комуникационни и емоционални компетентности:
  1. Развиване на самоосъзнатост – умението за разпознаване и разбиране на собствените чувства. Започваме с изграждане на речник за емоциите, разпознаване на физически и поведенчески аспекти на тези емоции, как ни влияят и с какви последствия. Това ще помогне както на социалните работници, така и на младите хора, с които те работят, да избегнат клопката на негативните емоции и да използват силата на позитивните емоции.
  2. Развиване на себеуправлението. Младите хора в неравностойно положение ще научат как да управляват емоциите си по-успешно. Те ще постигнат по-добра себерегулация и ще могат по-добре да се справят в ситуации, в които се сблъскват с различни мнения и противоречиви ценности и убеждения.
  3. Развиване на социална осъзнатост. В тази стъпка младите хора в неравностойно положение опознават социалната среда – как социалният контекст и групи влияят на поведението на хората, какви са емоциите и мотивациите на другите хора. Ще придобият умението да променят перспективата и да разбират гледната точка на другите хора.
  4. Развиване на социални компетентности (управление на връзки). Младите хора в неравностойно положение ще подобрят уменията си за общуване и за разрешаване на конфликти. Това ще доведе до положителна комуникация, приемане на другите, далеч от вина и конфронтации, към конструктивно сътрудничество.
Целевите групи на Допълнителния модул „Комуникация и разрешаване на конфликти” са професионалисти в сферата на социалната работа с младежи, които работят с млади хора в неравностойно положение, както и самите млади хора. Работниците могат да използват инструментите за саморефлексия в Модула за подобряване на собствената си емоционална интелигентност и умения за общуване и разрешаване на конфликти. Те могат да използват цялото съдържание на Модула (теоретична основа и дейности), за да разработят интервенции за подобряване на комуникацията и разрешаването на конфликти на младите хора в неравностойно положение.

По време на нашето пилотно обучение, което беше проведено онлайн поради ограниченията на Covid-19, ние тествахме някои от методите в модула.

Ето тийзър за вас от упражнението на име „Кой е на снимката?“
Погледнете снимката и се опитайте да познаете каква е професията на този човек:Прилича ли на мил и добрър човек?

Упражнението „Кой е на снимката?“ е част от главата за социална осъзнатост в модула.

Целта му е да ни помогне да преодолеем предразсъдъците, които имаме и ни тласка да подхождаме внимателно към хората, но без да ги съдим. И така, какво е вашето предположение за снимката по-горе?

Ето истината: жената на снимката е Нани Дос, която бе наречена „черна вдовица“ в Тълса, Оклахома, след убийството на петима съпрузи. Достатъчно изненадващо, властите не разкриха убийствата на съпрузите й, докато не се разкри връзката й с други убийства в града.

В нашите тестове - 80% от анкетираните са предположили, че този човек има много топла личност, като е симпатична баба или секретарка през 40-50-те години.

Методът въвежда понятията за стереотипи и предразсъдъци и предизвиква дискусия защо е важно да познаваме собствените си стереотипи и предразсъдъци, помага ни да ги осъзнаем и да открием начини да ги неутрализираме.

Моля, изтеглете „Допълнителния модул за комуникация и разрешаване на конфликти“ и намерете още полезни и интересни упражнения в него.

За да ви информираме редовно за последните разработки на инструментите на Reach Youth, регистрирайте се за нашия бюлетин.

                                
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие