BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Отзиви от тестване на методи за работа с младежи, създадени по проект Reach Youth

Reach Youth - 3rd Newsletter

Бюлетин №3

юли 2021

Работата ни по създаване на ИП2 “Набор от демократични методи за интервенция”...

 

В процеса на създаване на теоретичното съдържание и основния подход в нашето обучение по демокрация, ние направихме и допълнителен кръг от тестове на избраните от нас упражнения. От 14 до 18 юни 2021 г. всички партньори участваха в поредица от интензивни онлайн семинари, в резултат на които ние избрахме 5 допълнителни дейности, които да включим в “Набора от демократични методи за интервенция”.

 

Всеки партньор представи по 1 нова дейност, а също така продължихме и да тестваме упражненията от ИП3 Допълнителен Модул „Комуникация и разрешаване на конфликти”, координиран от нашия партньор в България, БИМЕК.

Image

Първото упражнение, което тествахме беше „Бомби или територия“, предложено от нашия испански партньор Asociación Caminos. То беше насочено към насърчаване на размисъл по темите за мира, разрешаването на конфликти и значението на културата на мира. ООН определя културата на мира като набор от ценности, нагласи и поведение, основани на отхвърляне на насилието, като алтернативно предлага диалог и преговори като начин за разрешаване на конфликти между индивиди, групи и нации. Целта на упражнението е практически да покаже колко по-правилен е диалогът за разлика от насилието.

 

SWDC, водещата организация в проекта Reach Youth, предложи упражнението „Цветето на силата“, визуален начин за разкриване на нашето положение в обществото и за обсъждане на концепцията за привилегията. Упражнението е интересно, защото разкрива субективното ни разбиране за това какво е привилегия, поради което прави дискусията, която следва, наистина полезна, като показва на младите хора понятията привилегия и непривилегия, и тяхното субективно и обективно въздействие върху живота на хората.

 
image

По време на третия ден представител на CSI, партньорската организация от Кипър, представи упражнението „Процес на структуриран демократичен диалог“. То ни позволи да влезем в ролята на политици и да разберем процеса на намиране на решение за обществени проблеми. Този път се събрахме като експерти, за да предложим решения за въздействието на пандемията върху туристическата индустрия в Кипър.

Процесът доведе до създаване на карта на общите проблеми и намиране на политически отговори. Упражнението се оказа наистина добър начин да се покаже на практика как се работи в политиката и колко сложно е да се постигнат общи решения.

Четвъртия ден БИМЕК представи упражнението „Скривалище”, наистина забавна дейност, която ни накара да се изправим пред нашите морални и обществени възгледи, благодарение на факта, че трябваше да вземем трудно решение за оцеляването на едно общество. Скривалището е атомен подслон, където група граждани трябва да се скрият, за да спасят онова, което е останало от обществото им след атомна бомба. Системата за поддържане на живота в скривалишето, обаче не позволява на всички хора да се подслонят, за да оцелеят. Целта в груповата работа беше да се вземе общо решение кой ще бъде спасен и кой ще трябва да бъде пожертван в името на оцеляване на човешката раса.

Последното упражнение, което тествахме заедно беше „Стълбата на участието“ , предложено от CESIE. В него се изследват ситуации, в които младите хора могат да участват и до каква степен тяхното участие е значимо. Участниците се приканват да идентифицират пречките и факторите, даващи власт в участието и в заключение се обсъждат факторите, които са под наш и извън наш контрол. Дейността цели да стимулира участниците в постигането на проактивен подход към тяхното демократично участие във всички аспекти на живота им: училище, квартал, общност, град и т.н.

 

БИМЕК проведе и тест на 3 допълнителни упражнения от ИП3: „Моите чувства“, „Емоционално отвличане“ и „В обувките на другите“. Всички тези методи са насочени към това да помогнат на участниците да развият своята емоционална интелигентност и да придобият по-добро разбиране на емоциите, както собствените, така и на другите хора. 

image

Нашите местни дейности протичат с успех!

 

В допълнение на онлайн тестовете, които проведохме за нашия “Набор от демократични методи за интервенция”, всички партньори вече пилотират интервенциите на местно ниво с широк кръг участници. Всички тези местни дейности ни помогнаха да усъвършенстваме допълнително интервенциите и да тестваме по два начина упражненията: в присъствена форма и онлайн. Ето някои от нашите истории!

 

CESIE проведе пилотно тестване на 6 упражнения от ИП2 с група от 25 студенти от Университета в Палермо между март и юни 2021 г. Всички участници изучават образователни и социални науки, така че дейностите бяха оценявани от тях като нещо, което те биха използвали със своите ученици или с младите хора, с които работят. Всички сесии бяха проведени онлайн, така че всички упражнения бяха приложени в тяхната онлайн версия. Тестовете бяха наистина полезни за събиране на обратна информация и за откриване на допълнителния потенциал на всяко упражнение в онлайн среда (тъй като първоначалната разработка беше за присъствено прилагане).

 

БИМЕК пилотира 2 упражнения, „Създаване на концепция: животното на демокрацията“ и „Кой е на снимката?“ с 22 социални работници, които работят с младежи, от Агенцията по заетостта. Участниците са дали обратна връзка, че намират и двете упражнения за ефективни в обучението на млади хора на демократично мислене и по специално на познаване на демократичните права / институции. Второто упражнение има за цел да се бори с предразсъдъците и да развива съпричастност сред участниците.

animal of democracy
animal of democracy

CSI в Кипър пилотира упражненията „Създаване на концепция: животното на демокрацията“, „Игра за правата на човека“ и „В обувките на другите“ с група социални и младежки работници, обучители и млади хора. Техният резултат също така доказа ефективността на всичките 3 интервенции. Останалите упражнения предстои да бъдат тествани в близките месеци.

 

SWDC също така успя да получи ценна обратна връзка при провеждане на вътрешно пилотиране и по време на 3-дневна интензивна пилотна сесия през април 2021 г. Групите, с които партньорът е работил, са били смесени: с млади хора и педагогически / образователни специалисти, което е гарантирало високо качество и задълбочена обратна връзка по всички предложени упражнения. Бяха открити и допълнителни възможности, при прилагане на упражненията онлайн, особено при използването на „Създаване на концепция: животното на демокрацията“, което е позволило на един ученик да покаже таланта си за първи път пред своите съученици. Цялото преживяване е било високо оценено от участниците, благодарение на резултатите, постигнати от групата.

 

Испанският партньор, Asociación Caminos, е пилотирал 5 от нашите интервенции. Резултатите бяха наистина положителни за младите участници, които са изявили някои артистични умения, докато са се обучавали на демокрация и права на човека. Те са навлезли в дълбочина по време на обучението и са направили общ преглед на политическата система в Испания и институциите на Европейския съюз, по забавен и динамичен начин!

Следващите стъпки: Съдаване на платформа за обучение и Наръчник за прилагане

 

Като част от Reach Youth ние не само се стремим да предоставим на младежките работници, набор от практически дейности за обучение по демокрация и управление на конфликти. Искаме да направим нашата работа и по-достъпна за широката общност на младежките и социалните работници. Така че, вие ще можете да научите всичко за нашите дейности и как да ги прилагате в работата си с млади хора, след като нашата платформа за електронно обучение с безплатен достъп бъде завършена!

 

В момента сме в процес на разработване на платформата (тя ще бъде готова през септември 2021 г.). На нея ще ви предоставим цялата основна информация за всеки обучителен модул, описание на упражненията в него, резултатите от обучението и най-добрите начини за присъствено и онлайн приложение. Така че, ако вие или вашите колеги искате да тествате и да използвате платформата за електронно обучение, следете нашия уебсайт и социални медии, за да можете да получите достъп до нея веднага след пускането й!

 

За да помогнем на организациите да прилагат нашите методи (например училища, младежки организации и т.н.), ние сме в процес на разработване на Набор от насоки, които ще им помогнат да разберат нашия подход към обучението по демокрация за младежи, като идентифицират необходимите ресурси, времето за провеждане на упражненията и друга важна логистична информация. Ще започнем да работим по насоките през август 2021 г. и ще бъдем готови да ги разпространим в края на проекта през февруари 2022 г. 

 

Нашият материал ИП3 е достъпен на уебсайта на проекта на 5 езика!

Можете да го разгледате и да го изтеглите безплатно на

 

За проекта Reach Youth

 

Проектът REACH YOUTH е съфинансиран по програма Еразмус+ на ЕС и има за цел да помогне на професионалистите, работещи с млади хора,  и социалните работници като създаде за техните нужди инструменти за защита на младите хора от радикализация и екстремизъм чрез обучение за ключовите ценности на демокрацията и чувство за активно участие, което демокрацията предполага като средство за справяне с обществените проблеми. За целта партньорите в проекта работят върху набор от инструменти, насочени към тези цели. А именно, учебна програма за обучение по демокрация, съобразена с нуждите на професионалистите, които работят с младежи, допълнителен модул за комуникация и справяне с конфликти и платформа за електронно обучение, където цялото обучително съдържание ще бъде лесно и свободно достъпно за потребителите под формата на онлайн обучение. В допълнение към всичко това, след като тестваме пилотно нашите продукти, ние ще създадем инструкции за приложение, достъпни за професионалистите, които биха искали да използват нашите материали и челния ни опит.

Image

Повече информация

 

Следете предстоящите ни събития на уеб страницата ни

Харесайте нашата Facebook и Instagram страница

и следвайте

 

#ReachYouthEU     #youth4democracy     #youthwork

 

Партньори

 
logo Sozialwerk Dürener Christen
 

Координатор

 

SOZIALWERK DÜRENER CHRISTEN

Германия

 

sozialwerk-dueren.de

 
logo Asociaciòn Caminos
 

ASOCIACIÓN CAMINOS

Испания

 

www.asoccaminos.org

 
logo CSI Center for Social Innovation

CSI, Center for Social Innovation

Кипър

 

csicy.com

 
logo CESIE
 

CESIE

Италия

 

cesie.org

 
logo BIMEC
 

BIMEC

България

 

bimec-bg.eu

 

Проектът REACH YOUTH е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства, Европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение (ПОО).

 
 
logo Erasmus+
 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

© REACH YOUth – Project Number: KA202-91548CBC-DE


Newsletter developed by CESIE

View web version

 

You have received this e-mail at [Email] because you are subscribed to CESIE newsletter.
We recently updated our Privacy Policy.
Renew your consent to data collection here.
If you do not want to receive our newsletters anymore, please click here to unsubscribe.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие