BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Резюме на доклад за използването на тестове при подбор в партньорските страни по проект GeNeus

Целта на доклада e да се събере информация от различните държави за използваните тестови системи и други инструменти, да се проверят отново по отношение на различията между половете в отделните области и да се определят специфичните нужди за равни възможности за достъп за двата пола. Друга цел е да се идентифицират възможните съществуващи добри практики в различните страни, предоставящи общ преглед на начина и степента, до която целевите групи в страните партньори използват тестове - това може да са инструменти за подбор или тестове на постиженията. Целта е да се обмисли бъдещето на пазара на труда, като се вземе предвид макро контекстът на гъвкавост и несигурност, които впоследствие ще окажат влияние върху работните места и кариерите.

Пълният доклад съдържа и проучване на теориите за интелигентността и специфичните за пола различия и невропсихологичната наука.

В рамките на националните проучвания партньорите са проучили тестовете за подбор на служители / стажанти, които се използват понастоящем в техните страни и нуждите на целевите групи в тази област. Всички партньори са провели интервюта за проучване на три предварително дефинирани групи, а именно малките до средни предприятия (МСП), публичната администрация (ПА) и Институциите за професионално образование след средното образование (ИПОССО).

Свали резюме на доклада на български от ТУК.
Свали целия доклад на английски от ТУК.Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие