BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Втора среща по проект "Универсален модел за професионален курс за детегледачки с целева група жени на възраст от 50 до 64 г."се проведе в София"

Партньорите по проекта, който е финансиран по програма Еразъм+ се срещнаха в София на 4 и 5 май, за да обсъдят следните въпроси:
 • статистически данни за ситуацията на жените нна възраст 50+ на пазара на труда;
 • законово регулиране във връзка с професията детегледач/ка (гувернантка);
 • добри практики за активизиране и мотивиране на жените на възраст 50+ за участие на пазара на труда.Партньорите представиха информация и статистически данни за положението на жените на възраст 50+ на пазара на труда. Те бяха избрали различни подходи спрямо обсъжданите статистически данни. Някои от партньорите, като ProActive, Ирландия и Бимек, България бяха се съсредоточили върху тясната целева група от жени на възраст 50+, fза които за съжаление няма много налични статистически данни. Други партньори направиха по-широк преглед на пазара на труда. Различните подходи бяха възприети от партньорството положително, като избор на идеи. Статистическите данни ще бъдат публикувани в проектната брошура.

Партньорите също представиха законовото регулиране в техните държави на професията детегледач/ка. Най-общо, в различните държавие регулирането е много разнообразно:
 • от една страна има държави с много строги изисквания за образование и квалификация (lнапример Ирландия);
 • смесен подход, например в Чешката Република, където работата като бавачка на пълно работно време е регулирана, но на непълно работно време не е регулирана;
 • и например България, където не се изисква формална квалификация за тази професия.
Бяха представени също и добри практики за активиране на жени на възраст над 50 години на пазара на труда:
 • Бимек – Бимек с помощта на гостите си от Сдружение "Поколения" представи проекта “Senior Social Entrepreneuring" - Изграждане на капацитет сред възрастните граждани да бъдат брокери на социална промяна в обществото”
 • COOSS представи:
  • Национални инициативи за активиране на пазара на труда на хората на възраст над 50 години и
  • Проект IGTRAIN (Интергенеративно учене на работното място).
 • ProActive представи проект Activate Inactive.
 • Mamaloca представи добри практики въведени в тяхната организация със собствено финансиране: vдоброволчество в обществена пекарна, IT обучение и други.
 • The Govenment Office for Bekes County представи резултатите от 1.1.2 оперативна програма за социално обновление.
 • VLO представи обучителния цикъл на Колб, който може да се използва като основа за разработване на курс за детегледачки.
Добрите практики и законовите регулации също ще бъдат публикувани в проектната брошура.

Междувременно уеб страницата на проекта вече съществува, и на него може да се следи развитието му.

 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Абонирай се за бюлетин

Като се абонирате за нашия бюлетин, Вие се съгласявате автоматично с нашата "Политика за поверителност на данните".
Можете да се отпишете лесно, когато искате, при получаване на всеки един от бюлетините.
Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие