BG | EN
phone_in_talk 0885 049 557

Тренинг: Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност

Тренингът "Живот, изпълнен с щастие и удовлетвореност" е разработен от проф. Радж Рагунатан от Училището МакКомбс по бизнес към Университета на Тексас в Остин. Той съчетава познанията и последните открития на различни научни области, в това число психология, невронаука и теория на поведенческите решения, за да предложи изпробвана и практична рецепта за водене на живот, изпълнен със смисъл и щастие.

Тренингът включва 4 модула, които ще се проведат на: 27 февруари, 5 март, 12 март и 19 март 2020 г. от 18 до 21 ч.

Този тренинг ще Ви помогне да намерите отговори на въпроси като:
  • Защо най-умните и най-успешните, не са толкова щастливи, колкото биха могли или трябва да бъдат?
  • Какви са 7-те смъртни гряха спрямо Щастието, които дори умните и успешните извършват?
  • Кои са 7-те навика на най-щастливите и как можете да ги прилагате в живота си?
Методология: По отношение на методологията на провеждане на тренинга, както създателят му – Радж Рагунатан, така и ние – неговите партньори за Европа - вярваме, че най-добре се учи, когато участниците се забавляват. Затова този тренинг е изградент по-малко върху лекции и повече върху дейности, които включват интерактивност и водят до осъзнатост (опознаване на себе си и околните). Тренингът включва упражнения за създаване на навиците на „най-щастливите”, а също така и много дискусии и скали за самооценка.

Програма

Модул 1: Въведение: Какво е щастието? Измерване на щастието. Първи грях: Подценяване на щастието. Първи навик: Приоритизиране – но не преследване – на щастието. Първо упражнение за изграждане на този навик.

Втори грях: Стремеж към превъзходство. Втори навик: Търсене на оптимално преживяване (поток) Второ упражнение за изграждане на този навик.
Дата за провеждане: 27 февруари 2020, от 18.00 до 21.00 часа.

Модул 2: Трети грях: Отчаяна потребност от любов. Трети навик: Потребност да обичаш (и да даваш). Трето упражнение за изграждане на този навик. Четвърти грях: Свръхконтрол. Четвърти навик: Постигане на вътрешен контрол. Четвърто упражнение за изграждане на този навик.
Дата за провеждане: 5 март 2020, от 18.00 до 21.00 часа.

Модул 3: Пети грях: Недоверие към другите. Пети навик: Проявяване на разумно доверие. Пето упражнение за изграждане на този навик. Шести грях: Страстно/безразлично следване на страстта. Шести навик: Безпристрастно следване на страстта. Шесто упражнение за изграждане на този навик.
Дата за провеждане: 12 март 2020, от 18.00 до 21.00 часа.

Модул 4: Седми грях: Пристрастеност към разума. Седми навик: Осъзнатост. Седмо упражнение за изграждане на този навик.

Заключение: А сега накъде? Моето най-добро аз и лична карта на щастието?
Дата за провеждане: 19 март 2020, от 18.00 до 21.00 часа.

Тренери:
Валя Данкова: Обучител с 10 години опит в провеждането на интерактивни тренинги на възрастни. Сертифициран преподавател на възрастни. Магистър по бизнес администрация.

Любов Кирилова: Дългогодишен опит в изграждане и ръководене на екипи (над 15 години), с доказани лидерски качества, допринесли за развитието и мотивирането на служителите да постигат поставените цели. Магистър по международни икономически отношения.

ТАКСА за участие: 270 лв. с ДДС на човек (с включени учебни материали и кафе паузи)
Начин на плащане: по банков път
Моля заявете участие на office@happinessacademy.eu
Краен срок за заявяване на участие: 20 февруари 2020 г.
Обучението се провежда при група от минимум 5 и максимум 10 човека.
ОТМИНАЛ!

Абонирай се за бюлетин

Българска асоциация за управление на хора
Академия за щастие